Nationell högspecialiserad vård

Socialstyrelsen har i uppdrag att utforma en arbetsprocess för nivåstrukturering av den högspecialiserade vården på nationell nivå. RCC i samverkan arbetar med nivåstrukturering av cancervården i nära dialog med Socialstyrelsen.

Regeringen föreslog i proposition 2017-11-16 ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för att införa en ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården. Den nya processen ska ersätta systemet med rikssjukvård och den nationella nivåstruktureringen av cancervården. Riksdagen sa 2018-03-08 ja till regeringens förslag.

Riksdagen visade dock oro för vilka konsekvenser det kommer att få för bland annat akutsjukvården på mindre regionsjukhus. Därför uppmanade riksdagen regeringen, i ett tillkännagivande, att utse en myndighet som ska få i uppdrag att säkerställa patientsäkerheten när det gäller akutsjukvård i alla regioner. Riksdagen uppmanade också regeringen att regelbundet följa upp hur den nya beslutsprocessen fungerar.

Arbetsprocess för nationell nivåstrukturering

Socialstyrelsen har uppdraget att utforma en arbetsprocess för nationell nivåstrukturering av den högspecialiserade vården samt att ta fram en plan för att fasa ut dagens system med rikssjukvård. För närvarande testar och utvärderar Socialstyrelsen arbetsprocessen inom två vårdområden:

  • nervsystemets sjukdomar
  • kvinnosjukdomar och förlossning.

Enligt planen kommer Socialstyrelsen under perioden 2018–2020 genomlysa 15–20 vårdområden. Först i slutet av perioden kommer cancerområdet att övertas av Socialstyrelsen. Till dess fortsätter RCC i samverkan arbetet med nivåstrukturering av cancervården i nära dialog med Socialstyrelsen.

Nivåstrukturering av den högspecialiserade vården, Socialstyrelsen

Gemensam information uppdaterad: 2 maj 2018

Regionalt