Palliativt kompetenscentrum för norra sjukvårdsregionen

Palliativt kompetenscentrum (PKC) Norr startade 2015 och är ett nätverk av kompetenser från hela norra sjukvårdsregionen som ska stödja utvecklingen av jämlik palliativ vård, ur ett befolkningsperspektiv. Det innebär en strävan för en rättvis vård oavsett diagnos, ålder, kön, bostadsort eller vårdform.

PKC, som är en del av RCC Norr, vill stärka forskning, utveckling och utbildning inom palliativ vård i Norrlandsregionerna. Ett prioriterat område är palliativ vård i glesbygd.

Koordinator för PKC Norr

Fredrik Wallin, onkologisjuksköterska från Östersund, är koordinator vid PKC Norr och regional processledare för den palliativa vårdprocessen. Hans uppgift är att ta fram och analysera sjukvårdsregional statistik gällande palliativ vård, samla erfarenheter av palliativ vård i glesbygd, och stödja huvudmännen och professionen i den fortsatta utvecklingen av palliativ vård i norra sjukvårdsregionen.Människor i en båt i solnedgången