Palliativt kompetenscentrum för norra sjukvårdsregionen

Palliativt kompetenscentrum (PKC) Norr startade 2015 och är ett nätverk av kompetenser från hela norra sjukvårdsregionen som ska stödja utvecklingen av jämlik palliativ vård ur ett befolkningsperspektiv. Det innebär en strävan mot en rättvis vård oavsett diagnos, ålder, kön, bostadsort eller vårdform. Fokus är att stärka palliativ forskning, utveckling och utbildning i regionen. Ett prioriterat område är palliativ vård i glesbygd. PKC Norr är organiserat som en del av RCC Norrs verksamhet.

Koordinator för PKC Norr

Fredrik Wallin från Östersund är koordinator vid PKC Norr och processledare för palliativ vård inom RCC Norr. Hans uppgift är att ta fram och analysera regional statistik gällande palliativ vård, samla erfarenheter av palliativ vård i glesbygd, och stödja huvudmännen och professionen i den fortsatta utvecklingen av palliativ vård inom norra regionen.Människor i en båt i solnedgången

Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 22 mars 2018