MENY

Palliativt kompetenscentrum för norra sjukvårdsregionen

Palliativt kompetenscentrum (PKC) Norr startade 2015 och är ett nätverk av kompetenser från hela norra sjukvårdsregionen som ska stödja utvecklingen av jämlik palliativ vård ur ett befolkningsperspektiv. Det innebär en strävan mot en rättvis vård oavsett diagnos, ålder, kön, bostadsort eller vårdform. Fokus är att stärka palliativ forskning, utveckling och utbildning i Norrlandsregionerna. Ett prioriterat område är palliativ vård i glesbygd. PKC Norr är en del av RCC Norr.

Koordinator för PKC Norr

Fredrik Wallin, onkologisjuksköterska från Östersund, är koordinator vid PKC Norr och processledare för den palliativa vårdprocessen inom RCC Norr. Hans uppgift är att ta fram och analysera sjukvårdsregional statistik gällande palliativ vård, samla erfarenheter av palliativ vård i glesbygd, och stödja huvudmännen och professionen i den fortsatta utvecklingen av palliativ vård i norra sjukvårdsregionen.Människor i en båt i solnedgången

Kontakt

porträtt

Fredrik Wallin

koordinator PKC, vårdutvecklare

RCC Norr


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 12 februari 2019