Norra regionens palliativa samrådsgrupp

Vid RCC Norr finns en regional processledare för palliativ vård, som samarbetar med den regionala palliativa samrådsgruppen. Gruppen består av representanter från alla landsting/regioner och från olika discipliner. Adjungerade till gruppen är representanter från kommunal vård och omsorg samt representanter från RCC norr i form av processledaren och palliativt kompetenscentrums koordinator.

Palliativa samrådsgruppen har till uppgift att

  • vara remissinstans i regionala/nationella palliativa frågor
  • stödja implementeringen av nationella riktlinjer och nationellt vårdprogram inom palliativ vård
  • verka för att regionens invånare får likvärdig tillgång till palliativ vård,
  • stödja arbetet med att ta fram rekommendationer och standarder för den palliativa vården, regionalt och nationellt
  • stödja ett systematiskt förbättringsarbete med fokus på resultatuppföljning.

Sammankallande palliativa samrådsgruppen

Bertil Axelsson (Z) Adjungerad professor

Ledamöter (i bokstavsordning)

Anette Fors (AC) MAS, Umeå kommun

Birgitta Lauri (BD) Överläkare, Internmedicin

Carl-Johan Westborg (BD) Distriktsläkare

Elisabeth Hagström (Y) Specialiserad palliativ vård

Elisabeth O Karlsson (AC) Verksamhetschef, Cancercentrum Nus

Elsy Bäckström (Z) MAS, Ragunda kommun

Jan Starlander (Z) Överläkare, Lungmedicin

Karin Mehlhorn (BD) Specialiserad palliativ vård

Mia Ajax (Z) Verksamhetschef, Internmedicin

Sussi Tegenborg (AC) Specialiserad palliativ vård

Åsa Pellika (Y) Specialiserad palliativ vård

Adjungerad i samrådsguppen: Fredrik Wallin, koordinator för PKC Norr och processledare för palliativ vård i norra regionen

Faktaägare: Bertil Axelsson
Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 9 maj 2018