MENY

Norra regionens palliativa samrådsgrupp

Vid RCC Norr finns en regional processledare för palliativ vård, som samarbetar med den regionala palliativa samrådsgruppen. Gruppen består av representanter från alla landsting/regioner och från olika discipliner. Adjungerade till gruppen är representanter från kommunal vård och omsorg samt representanter från RCC norr i form av processledaren och palliativt kompetenscentrums koordinator.

Palliativa samrådsgruppen har till uppgift att

  • vara remissinstans i regionala/nationella palliativa frågor
  • stödja implementeringen av nationella riktlinjer och nationellt vårdprogram inom palliativ vård
  • verka för att regionens invånare får likvärdig tillgång till palliativ vård,
  • stödja arbetet med att ta fram rekommendationer och standarder för den palliativa vården, regionalt och nationellt
  • stödja ett systematiskt förbättringsarbete med fokus på resultatuppföljning.

Sammankallande palliativa samrådsgruppen

Bertil Axelsson (Z) Adjungerad professor

Ledamöter i bokstavsordning

Anna-Maria Ajax (Z) Verksamhetschef

Agneta Draxten (Z) MAS

Bodil Stridsman (BD) Länssamordnare

Camilla Öberg (BD) Läkare

Elisabeth O Karlsson (AC) Verksamhetschef

Jan Starlander (Z) Överläkare (suppleant till Anna-Maria Ajax)

Johan Johansson (Z) Specialistläkare (suppleant till Bertil Axelsson)

Johan Philipsson (AC) Specialistsjuksköterska

Jon Fors (Y) Läkare

Karin Westerlund (BD) Specialistläkare

Linda Eriksson (Y) Specialistläkare

Margareta Eurenius (Y) Enhetschef

Susanne Espling (BD) Sjuksköterska

Sussi Tegenborg (AC) Specialistläkare

Åsa Pellikka (Y) Verksamhetschef

Adjungerad sekreterare i samrådsguppen: Fredrik Wallin, koordinator för PKC Norr och processledare för palliativ vård i norra regionen.

Kontakt

Bertil Axelsson

adjungerad professor

Östersunds sjukhus


Faktaägare: Bertil Axelsson
Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 2 oktober 2018