Norra regionens palliativa samrådsgrupp

Vid RCC Norr finns en regional processledare för palliativ vård, som samarbetar med den regionala palliativa samrådsgruppen. Gruppen består av representanter från alla regioner i norr och från olika discipliner. Adjungerade till gruppen är representanter från kommunal vård och omsorg samt koordinatorn för PKC.

Palliativa samrådsgruppen har till uppgift att

  • vara remissinstans i sjukvårdsregionala/nationella palliativa frågor
  • stödja implementeringen av nationella riktlinjer och nationellt vårdprogram inom palliativ vård
  • verka för att norra regionens invånare får likvärdig tillgång till palliativ vård
  • stödja arbetet med att ta fram rekommendationer och standarder för den palliativa vården, sjukvårdsregionalt och nationellt
  • stödja ett systematiskt förbättringsarbete med fokus på resultatuppföljning.

Sammankallande palliativa samrådsgruppen

Bertil Axelsson, adjungerad professor, Region Jämtland Härjedalen

Ledamöter i bokstavsordning

Anna-Maria Ajax, verksamhetschef, Region Jämtland Härjedalen

Elisabeth O Karlsson, verksamhetschef, Region Västerbotten

Isabelle Estlind, MAS, Region Jämtland Härjedalen

Johan Philipsson, specialistsjuksköterska, Region Västerbotten

Jon Fors, läkare, Region Västernorrland

Karin Westerlund, specialistläkare, Region Norrbotten

Linda Eriksson, specialistläkare, Region Västernorrland

Margareta Eurenius, enhetschef, Region Västernorrland

Sara Backlund, specialistläkare, Region Västerbotten

Susanne Espling, sjuksköterska, Region Norrbotten

Sussi Tegenborg, specialistläkare, Region Västerbotten

Åsa Pellikka, verksamhetschef, Region Västernorrland

Adjungerade

Henrik Ångström, specialistläkare, Region Västerbotten, Styrgruppen NPO Äldres hälsa

Sekreterare i samrådsgruppen: Fredrik Wallin, koordinator PKC Norr och processledare för palliativ vård i norra regionen