Webbutbildning allmän palliativ vård

RCC Norrs utbildning i allmän palliativ vård riktar sig till all vårdpersonal i norra sjukvårdsregionen. Registrera dig som ny användare och genomför utbildningen i din egen takt.

Om webbutbildningen

Samtliga anställda inom region, kommun och privat vårdverksamhet, erbjuds att genomföra utbildningen, som ska ge en gemensam grund för ett gott omhändertagande och en god vård i livets slutskede, oavsett diagnos eller var patienten vårdas.

Utbildningen har tagits fram av norra regionens palliativa samrådsgrupp, i samarbete med Regionalt cancercentrum norr. Beslut om att utbildning i allmän palliativ vård ska erbjudas, har tagits av ledningarna för de fyra Norrlandsregionerna.

Utbildningen är gratis för både deltagare och vårdgivare.

Anmälan till utbildningen

Du chef eller ledare, som är intresserad av att utveckla vården vid livets slut inom er verksamhet, erbjud medarbetarna denna utbildning.

Du medarbetare, som vill delta i utbildningen, kontakta din chef.

Så här går det till:

1. Via den här länken http://rccnorrutb.luvit.se/chef kan verksamhetens chef registrera och anmäla sin avdelning och sig själv.

2. Chefen får en ny länk som hen via e-mail distribuerar till sina medarbetare så att de kan registrera sig för tillgång till utbildningen.

3. Medarbetarna loggar in till LUVIT LMS och genomför kursen.

4. Chefen kan se vilka medarbetare som har registrerat sig och genomfört kursen på sin sida i LUVIT LMS.

Har du frågor, kontakta Fredrik Wallin: fredrik.wallin@regionjh.se