MENY
Till regionspecifikt innehåll

Patientens ställning

RCC ska stärka patientens ställning i cancervården. 

Detta ska ske genom att:

  • en individuell skriftlig vårdplan tas fram för varje cancerpatient
  • cancerpatienter får stöd från en kontaktsjuksköterska eller motsvarande kontaktperson
  • patientrapporterade uppgifter samlas in och används i arbetet med att utveckla cancervården
  • kunskapen om patientens rätt till förnyad bedömning ökar bland hälso- och sjukvårdspersonalen och att berörda cancerpatienter får information om denna rätt 

Under Patient och närstående kan du läsa mer om hur RCC arbetar med att stärka patientens ställning

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm-Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regionalt utvecklingsarbete för att stärka patientens ställning

Så här arbetar RCC Uppsala Örebro för att stärka patientens ställning

- Vi har patientföreträdare i regionala vårdprocessgrupper och i Patient- och närståenderådet som utgör en referensgrupp inför det utvecklingsarbete som pågår i sjukvårdsregionen.

- Vi utgår från patientens fokus i all utvecklingsarbete i de regionala vårdprocesserna.

- Vi arbetar för att alla cancerpatienter ska få en Min vårdplan och en Kontaktsjuksköterska.

- Vi engagerar patienterföreträdarna i olika utvecklingsarbeten som t ex arbete med standardiserade vårdförlopp och nivåstrukturering. 

- Patientföreträdarna deltar som remissinstans i regionala vårdprogramarbeten.

- En samordnare för patientföreträdare vid RCC Uppsala Örebro arbetar för att stärka patientens ställning och patient- och närståendeperspektivet i vården. 

Utveckling av patientens ställning i Västra sjukvårdsregionen

Regionalt cancercentrum väst arbetar på flera sätt för att stärka patientens ställning i Västra sjukvårdsregionen, bland annat genom: 


Gemensam information uppdaterad: 10 december 2018