Prevention och tidig upptäckt

Förebyggande insatser är viktiga för att minska förekomsten av cancer. Cancersjukdomar kan upptäckas tidigt genom uppmärksammande av tidiga symtom, så kallade alarmsymtom samt genom screening.

Screening är när symtomfria personer i en viss åldersgrupp erbjuds undersökning i syfte att hitta tidigt stadium av cancer när sjukdomen är fortfarande botbar. 

I Sverige finns idag nationella screeningprogram för bröstcancer och livmoderhalscancer. Socialstyrelsen rekommenderar även screening för tarmcancer. I Sverige genomförs nu en stor nationell tarmscancerscreeningstudie där man undersöker olika nya metoder för att förbättra tarmcancerscreeningen. Alla landsting utom Stockholm-Gotland och Västernorrland deltar. I Stockholm-Gotland regionen erbjuds redan ett screeningprogram och i Västernorrland pågår för närvarande diskussioner om att införa tarmcancerscreening motsvarande den i Stockholm-Gotland. Tarmcancerstudien innebär också att man förbereder införandet av screening i dessa landsting. Studien organiseras av Regionala cancercentrum i samverkan och Sveriges kommuner och landsting.

maskros

Gemensam information uppdaterad: 1 november 2016

Regionalt