MENY
Till regionspecifikt innehåll

Onkogenetisk mottagning

Vid en onkogenetisk eller cancergenetisk mottagning sker utredning, om det finns misstanke om ärftlig cancersjukdom i släkten.

Hur sker utredningen?

Utredningen omfattar sammanställning och bedömning av släktträd, vid behov även verifiering av uppgivna diagnoser. Utredningarna brukar ta tid och innefattar oftast ett eller ett par besök på mottagningen. Personalen är van att ge vägledning och psykosocialt stöd.

De vanligaste orsakerna till utredningar är misstanke om ärftlig bröstcancer, tjocktarmscancer eller äggstockscancer. En annan orsak kan vara att en tidigare utredning i familjen har visat på en ärftlig form av cancer.

Vid utredningen kan det bli aktuellt med genetiska analyser. Om en genförändring är orsak till cancerförekomst i familjen kan familjemedlemmarna genomgå testning som visar om de bär på det förändrade anlaget eller inte. De som inte är bärare av anlaget har inte någon högre risk att insjukna jämfört med den övriga befolkningen.

För de familjer där ingen genetisk förändring identifierats görs en bedömning om det finns en ökad risk för cancer utifrån epidemiologiska siffror. 

Förebyggande syfte

Syftet med familjeutredningen är att erbjuda regelbundna kontroller och förebyggande åtgärder i de familjer där ökad risk konstaterats för att kunna förhindra insjuknande eller tidigt upptäcka cancer. 

Utredningarna och uppföljning sker i samarbete med flertal olika vårdgivare i sjukvården. Det finns också ett nära samarbete med de övriga onkogenetiska mottagningar i landet för att säkerställa att samtliga familjemedlemmar ska få möjlighet till utredning och uppföljning.

Vid mottagningarna arbetar bland annat genetiska vägledare, sjuksköterskor, läkare och vårdadministratörer.

Kontaktinformation till onkogenetiska mottagningar i Sverige

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Cancergenetisk mottagning vid RCC Norr

Vid Cancergenetisk mottagning i Umeå utreds invånare från norra sjukvårdsregionen, vid misstanke om ärftlig cancer. 

För att erbjuda de som har behov av kontroller och förebyggande åtgärder bästa möjliga omhändertagande så nära hemorten som möjligt, samarbetar mottagningen med kliniker vid sjukhusen i hela norra sjukvårdsregionen.


Faktaägare: Marie Stenmark-Askmalm
Ansvarig redaktör: Anna Selberg
Gemensam information uppdaterad: 1 mars 2019

Regional information uppdaterad: 4 mars 2019