MENY

Cancergenetisk mottagning

Vid Cancergenetisk mottagning i Umeå utreds invånare i norra sjukvårdsregionen, om det finns misstanke om ärftlig cancersjukdom i släkten.

De vanligaste orsakerna till utredningar är misstanke om ärftlig bröstcancer, tjocktarmscancer eller äggstockscancer. En annan orsak kan vara att en tidigare utredning i familjen har visat på en ärftlig form av cancer.

Vid utredningen kan det bli aktuellt med genetiska analyser. Om en genförändring påträffas som orsak till cancerförekomst i familjen kan familjemedlemmarna genomgå testning som visar om de bär på det förändrade anlaget eller inte. De som inte är bärare av anlaget har inte någon högre risk att insjukna jämfört med den övriga befolkningen.

För de familjer där ingen genetisk förändring identifierats görs en bedömning om det finns en ökad risk för cancer utifrån epidemiologiska siffror. Familjemedlemmarna erbjuds även fortlöpande genetisk vägledning och stöd.

Syftet med familjeutredningen är att erbjuda regelbundna kontroller och förebyggande åtgärder i de familjer där ökad risk konstaterats för att kunna förhindra insjuknande eller tidigt upptäcka cancer. 

För att erbjuda de som har behov av kontroller och förebyggande åtgärder bästa möjliga omhändertagande så nära hemorten som möjligt samarbetar vi med kliniker vid sjukhusen i hela norra regionen. Det finns också ett nära samarbete med de övriga cancergenetiska mottagningarna i landet för att säkerställa att samtliga familjemedlemmar ska få möjlighet till samma förebyggande åtgärder.

Besöksadress vid bokade mottagningsbesök

Framgår av kallelse till besöket.

Telefon till sjuksköterska/genetisk vägledare:

090-785 13 80

Det går också bra att skicka ett meddelande till mottagningen via 1177

Ordinarie telefontider

Tisdag, onsdag: kl 13.00–16.00 

Torsdag, fredag: kl 8.30–11.30

Kontakt

Cancergenetisk mottagning

Regionalt cancercentrum norr

Norrlands universitetssjukhus, 901 85 UMEÅ


Faktaägare: Lena Lundkvist, handläggare, Cancergenetisk mottagning

Sidan uppdaterad: 15 januari 2019