MENY

Ärftlig cancer

Cancer är en relativt vanlig sjukdom som drabbar cirka en tredjedel av befolkningen, oftast på äldre dagar. Man vet att en mindre del av all cancer, cirka 5–10 procent, orsakas av ärftliga faktorer. Ärftligheten beror antingen på en enskild dominant nedärvd gen eller på en multifaktoriell nedärvning – samverkan mellan flera gener och omgivningsfaktorer. Att cancer kan ha ärftliga orsaker är vanligare inom vissa cancerdiagnoser, som exempelvis bröstcancer och tjocktarmscancer.

Det som kännetecknar ärftlig cancer är att samma form av cancer alternativt kända kombinationer av tumörer, såsom bröst- och äggstockscancer, ses hos flera personer i släkten.

Andra kännetecken är en något yngre insjuknandeålder i cancer samt att det oftare förekommer att en person insjuknar i flera olika tumörsjukdomar, till exempel tumörer i brösten och äggstockarna.

Ett flertal genförändringar med hög genomslagskraft är idag kända som orsak till ärftlig cancer och därför kan genetiska analyser ibland bli aktuella för att se om någon av dessa genförändringar är den bakomliggande orsaken till cancersjukdomarna i släkten.


Faktaägare: Lena Lundkvist, handläggare, Cancergenetisk mottagning

Sidan uppdaterad: 14 augusti 2017