MENY

Information för vårdgivare

Omkring 5–10 procent av alla cancersjukdomar i bröst, äggstockar, tjocktarm och/eller kombinationer av tumörformer som är sammankopplade i syndrom som kan vara orsakade av dominant nedärvda genetiska förändringar. Under det senaste decenniet har kunskapen om bakomliggande orsaker ökat och detta har resulterat i utökade molekylärgenetiska analyser. 

Riktlinjer för remittering av patienter med misstänkt ärftlig cancer 

Anvisningarna baseras på Socialstyrelsens riktlinjer för cancersjukvård.

Riskfamiljer (Tumregel):

  • Familjer med tre eller flera nära släktingar som drabbats av samma typ av cancer.
  • Familjer med två nära släktingar som drabbats av samma typ av cancer men i ovanligt unga år, exempelvis två kvinnor med premenopausal bröstcancer.
  • Familjer med flera nära släktingar med tumörformer som är sammankopplade i ärftliga syndrom, exempelvis bröst- och ovarialcancer samt colo/rektalcancer och endometriecancer.

I undantagsfall kan det vara aktuellt att remittera patienten om någon i släkten insjuknat vid mycket ung ålder.

Remiss sänds till:

Cancergenetisk mottagning
Regionalt cancercentrum norr
Norrlands universitetssjukhus
901 85  UMEÅ

Cancergenetisk mottagning

Regionalt cancercentrum norr

Norrlands universitetssjukhus, 901 85 UMEÅ


Faktaägare: Lena Lundkvist, handläggare, Cancergenetisk mottagning

Sidan uppdaterad: 13 juni 2017