Spara blodprov

I vissa situationer kan det vara lämpligt att spara ett prov på en patient som insjuknat för eventuell framtida cancergenetisk analys. Detta kallas även bankning av prov.

Bankning

Instruktioner för att ladda ned remissmall:

  • Följ denna länk till webbsidan Remisser 
  • Välj remiss i listan: Genetik UL-2001 Konstitutionell sjukdom.pdf 
  • Läs även det som står under Notera på samma webbsida.
  • Fyll i de uppgifter som du uppmanas till i Exempelremissen

Vid problem med att öppna webbsidan kan nedanstående pdf-version användas.

Remiss Genetik UL 2001 för utskrift (pdf, nytt fönster)

Provtagningsanvisning/samtycke

Blanketten för Provtagningsanvisning/samtycke finns under rubriken Dokument bankning. Fyll i namn och personnummer. Sedan ska patienten skriva under samtycket. Provtagningsinformation finns i samma dokument.

 

Blodprov, remiss, provtagningsanvisning/samtycke sänds till: 

Klinisk genetik
Laboratoriemedicin
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå