Nationellt vårdprogram för prevention av livmoderhalscancer

Det nationella vårdprogrammet för prevention av livmoderhalscancer fastställdes 12 januari 2017.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Vårdprogrammet innehåller bland annat

  • Rekommendationer om kallelseverksamhet
  • Provtagning
  • Utredning av avvikande cellprover
  • Behandling av cellförändringar
  • Kommunikation
  • Kvalitetskrav på verksamheterna
  • Krav på IT-system
  • Utbildningsinsatser


Regionalt innehåll


Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram cervixdysplasi 2016 (pdf)

 


Faktaägare: Björn Strander
Gemensam information uppdaterad: 30 januari 2018

Regional information uppdaterad: 14 augusti 2017

Regionalt