Arbete med att främja fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet och träning är en viktig del i cancerprevention och cancerrehabilitering. Det finns en vetenskaplig grund för att ge patienter rekommendationer om att vara fysiskt aktiva. Den fysiska aktiviteten kan ge bättre välbefinnande, minskade läkemedelsbiverkningar, eventuellt minska risken för återfall och ge förbättrad överlevnad.

I norra regionen är 36 procent av befolkningen inte tillräckligt fysiskt aktiva och 13 procent uppger att de rör sig mindre än två timmar per vecka, d.v.s. har en stillasittande fritid.
Det vill vi ändra på.

Cancerpreventionsgruppen för fysisk aktivitet

Västerbottens läns landsting
Cecilia Edström, hälsoutvecklare (RCC Norrs kontaktperson), tfn. 070-270 04 52, cecilia.edstrom@vll.se

Landstinget Västernorrland
Iwona Jacobsson, folkhälsoplanerare
iwona.jacobsson@lvn.se

Region Norrbotten
Margareta Eriksson, folkhälsostrateg
margareta.eriksson@norrbotten.se

Region Jämtland-Härjedalen
Marie Eriksson, samordnare. T.f. Elisabeth Strömblad, samordnare
marie.15.eriksson@regionjh.seElisabeth.stromblad@regionjh.se

Sidan uppdaterad: 19 december 2017

Regionalt