MENY

Arbete med att främja fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet och träning är en viktig del i cancerprevention och cancerrehabilitering. Det finns en vetenskaplig grund för att ge patienter rekommendationer om att vara fysiskt aktiva. Den fysiska aktiviteten kan ge bättre välbefinnande, minskade läkemedelsbiverkningar, eventuellt minska risken för återfall och ge förbättrad överlevnad.

RCC Norr vill bidra till att befolkningen i norra regionen blir mer fysiskt aktiva och minskar den tid som man sitter stilla.

Cancerpreventionsgruppen för fysisk aktivitet

Västerbottens läns landsting
Cecilia Edström, hälsoutvecklare (RCC Norrs kontaktperson), tfn. 070-270 04 52, cecilia.edstrom@vll.se

Landstinget Västernorrland
Iwona Jacobsson, folkhälsoplanerare
iwona.jacobsson@lvn.se

Region Norrbotten
Margareta Eriksson, folkhälsostrateg
margareta.eriksson@norrbotten.se

Region Jämtland-Härjedalen
Marie Eriksson, samordnare. T.f. Elisabeth Strömblad, samordnare
marie.15.eriksson@regionjh.seElisabeth.stromblad@regionjh.se


Sidan uppdaterad: 13 augusti 2018