MENY

Främja fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet och träning är viktiga delar inom cancerprevention och cancerrehabilitering. Regelbunden pulshöjande träning skyddar mot ett flertal cancerformer, exempelvis bröstcancer, livmodercancer och tjocktarmscancer.

Det finns även starkt vetenskapligt underlag för att konditions- och muskelstärkande aktivitet minskar cancerrelaterad trötthet, ger förbättrad funktionsförmåga och ökar den hälsorelaterad livskvalitén. Biverkningar av cytostatikabehandling, som illamående och ledvärk, kan även det minska vid regelbunden fysisk aktivitet, men bör då anpassas efter patientens dagsform.

Rekommenderad fysisk aktivitet som förebyggande för eller behandling vid cancer är densamma som rekommendationerna för den vuxna befolkningen generellt – om det allmänna tillståndet så tillåter.

Rekommendationerna är konditionsinriktad fysisk aktivitet av måttlig intensitet (ökad puls och andning) minst 150 minuter per vecka, eller minst 75 minuter av hög intensitet (markant ökad puls och andning). Fysisk aktivitet av måttlig och hög intensitet kan också kombineras. Utöver det rekommenderas även muskelstärkande aktivitet 2–3 gånger per vecka.

Långvarigt stillasittande bör undvikas.

Vilken betydelse har fysisk aktivitet för hälsan och cancerrisken? Elin Ekblom och Anders Hansen brättar mer.

Cancerpreventionsgruppen för fysisk aktivitet

Cecilia Edström

hälsoutvecklare, RCC Norrs kontaktperson

Region Västerbotten

Margareta Eriksson

folkhälsostrateg

Region Norrbotten

Iwona Jacobsson

folkhälsoplanerare

Region Västernorrland

Helena Månsson Sandberg

samordnare fysisk aktivitet

Region Jämtland Härjedalen

Senada Hajdarevic

processledare prevention

RCC Norr


Faktaägare:Cecilia Edström
Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 13 december 2019