Hälsoråd för att minska risken för cancer

Världshälsoorganisationen kom 2014 ut med en uppdaterad version av den europeiska kodexen mot cancer. Den innehåller tolv rekommendationer eller råd för att minska den individuella risken för cancer.

WHO:s tolv rekommendationer:

 1. Rök inte. Använd inte någon form av tobak.
 2. Rök inte i ditt hem. Uppmuntra till en rökfri arbetsplats.
 3. Se till att ha en hälsosam kroppsvikt.
 4. Var fysiskt aktiv i vardagen. Begränsa den tid du sitter ned.
 5. Ät en hälsosam mat. 
  a. Ät mycket fullkorn, baljväxter, grönsaker och frukt.
  b. Begränsa intaget av livsmedel med hög kalori- och fetthalt och undvik söta drycker.
  c. Undvik processat kött, begränsa intaget av rött kött och livsmedel med hög salthalt.
 6. Om du dricker alkohol av något slag, begränsa ditt drickande. Att inte dricka alkohol alls är bättre med avseende på cancerprevention. 
 7. Undvik för mycket sol, speciellt viktigt för barn. Använd solskyddskräm. Sola inte i solarium.
 8. Följ hälso- och säkerhetsföreskrifter på din arbetsplats för att skydda dig mot cancerframkallande ämnen.
 9. Ta reda på om du är utsatt för höga radonnivåer i ditt hem. Se till att minska höga radonnivåer.
 10. För kvinnor: Att amma minskar moderns cancerrisk; amma om du kan. Hormonbehandling för klimakteriebesvär ökar risken för vissa cancerformer; begränsa behandlingen.
 11. Se till att dina barn deltar i vaccinationsprogram för: hepatit B (för nyfödda), humant papillomvirus (HPV för flickor).
 12. Delta i screeningprogram för: tarmcancer (män och kvinnor), bröstcancer (kvinnor), livmoderhalscancer (kvinnor).

 

Svensk översättning från Cancerfondsrapporten 2015.


Regionalt innehåll


Regionala nätverksgrupper

Till Cancerpreventionsgrupp — fysisk aktivitet

Till Cancerpreventionsgrupp — Tobak

Cancerpreventionsgrupp — Kost

Cecilia Hellberg, leg dietist (RCC Norrs kontaktperson), cecilia.hellberg@vll.se

Johannes Dock, folkhälsoplanerare, johannes.dock@lvn.se

Anne-Li Isaxon, leg dietist, anne-li.isaxon@norrbotten.se

Elisabeth Strömblad, samordnare, elisabeth.stromblad@regionjh.se

Cancerpreventionsgrupp — Alkohol

Sofia Elwér, jämställdhetsstrateg (RCC Norrs kontaktperson), sofia.elwer@vll.se

Mona Wennberg, hälsoutvecklare, mona.wennberg@vll.se

Albin Dahlström, folkhälsoplanerare, per-albin.dahlstrom@lvn.se

Britt-Marie Karlsson, folkhälsostrateg, britt-marie.karlsson@norrbotten.se

Thomas Andersson, thomas.2.andersson@regionjh.se

 

 


Faktaägare: Shirin Bartholdsson, utvecklingsledare förebyggande insatser och hälsofrämjande cancervård, RCC Väst
Gemensam information uppdaterad: 23 november 2015

Regional information uppdaterad: 16 november 2017