Regional arbetsgrupp

Den regionala arbetsgruppen för cancerprevention består av processledaren för prevention från RCC Norr och en chef från området folkhälsa i varje Norrlandsregion. Planering av preventiva insatser görs i samarbete med regionala nätverksgrupper för levnadsvanor. Arbetsgruppen är representerad i det regionala chefssamrådet för cancervården.

Arbetsgruppen för cancerprevention

Ordförande:

porträtt

Senada Hajdarevic

processledare prevention, ordförande

RCC Norr

 

 

Annika Nordstrand

chef Folkhälsocentrum, ledamot

Region Norrbotten

Maria Falck

enhetschef folkhälsa, ledamot

Västerbottens läns landsting

Peter Möllerswärd

enhetschef, ledamot

Region Västernorrland

Susanne Högberg

folkhälsochef, ledamot

Region Jämtland Härjedalen