Sunda solvanor

Sunda solvanor är en cancerförebyggande satsning som förmedlar hur viktigt det är att skydda sin egen och barnens känsliga hud mot solen. Bakgrunden är den stora ökningen av hudcancerformen malignt melanom. Att bränna sig i solen som barn ökar risken att drabbas av hudmelanom senare i livet.

Tanken är att ge BVC-sjuksköterskor en modell att använda för att förmedla sunda solvanor till barn och familjer som besöker en barnavårdscentral under en viss tidperiod.

Genom ett informationsmaterial bestående av kylskåpsmagneter och affischer betonas vikten av att föräldrar skyddar sig själva och sina barn mot solen genom skugga, kläder och solkräm samt undviker solen mellan klockan 11.00 och 15.00. Råden är formulerade utifrån internationella rekommendationer och återfinns i Rikshandboken i barnhälsovård.  

Vill du veta mer eller arbeta med Sunda solvanor, kontakta Shirin Bartholdsson ordförande, Nationella arbetsgruppen för prevention.

Hittills har RCC Norr, Sydöst, Uppsala Örebro och Väst anslutit sig till satsningen. 


Regionalt innehåll


Ta del av slutrapporten från RCC Norr

Slutrapport projekt Sunda solvanor RCC norr 2018 (pdf)

Projektet Sunda solvanor är avslutat i RCC Norrs regi. Slutrapporten publicerades 15 januari 2018. Landsting/regioner fattar själva beslut och finansierar en eventuell fortsatt användning av det informationsmaterial som användes inom projektet.

Se en kort inspirationsfilm om Sunda solvanor riktad till BVC-sköterskor.

 


Gemensam information uppdaterad: 16 juni 2017

Regional information uppdaterad: 15 januari 2018

Regionalt