Strategisk utvecklingsplan

Regionala cancercentrum (RCC) ska utarbeta en strategisk utvecklingsplan för cancervården i sjukvårdsregionen. 

MindmappingPlanen ska baseras på de utmaningar som finns i respektive region och ska utgöra grunden för RCCs långsiktiga arbete med förebyggande insatser, cancervård, utbildnings- och kompetensfrågor samt forsknings- och innovationsfrågor.

I planen ska RCC beskriva långsiktiga strategier för samarbete med andra RCC på nationell nivå, kring till exempel vården av patienter med sällsynta eller svårbemästrade cancersjukdomar, och hur RCC avser delta i internationella samarbeten.

Samtliga RCC har tagit fram en strategisk utvecklingsplan. Du hittar dem på de regionala sidorna.


Regionalt innehåll


Regional utvecklingsplan för cancervården i norra regionen

Den nuvarande regionala utvecklingsplanen gäller för perioden 2016 – 2018 och fastställdes av förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund 160601. 

Utvecklingsplanen är grunden för det långsiktiga arbetet med förebyggande insatser, cancervård, utbildning och kompetensfrågor samt forskning och innovation inom norra regionen.

Ett särskilt profilområde är Cancervård i glesbygd. Vid ställningstagande till vårdprogram och behandlingar ska glesbygdsperspektivet alltid vägas in. 

Här kan du ladda ned olika delar och uppföljningar av den regionala utvecklingsplanen 2016 – 2018:

Uppföljning av Regional utvecklingsplan för cancervården 2016–2018 (pdf)

Regional utvecklingsplan för cancervården i norra regionen 2016–2018 (pdf)

_____________________________________________________________

Bilaga 1 Målnivåer för cancervården i norra regionen

Bilaga 2A Utvecklingsplan barnonkologi

Bilaga 2B Utvecklingsplan blodcancer

Bilaga 2C Utvecklingsplan bröstcancer

Bilaga 2D Utvecklingsplan cancerprevention

Bilaga 2E Utvecklingsplan cancerrehabilitering

Bilaga 2F Utvecklingsplan gynekologisk cancer

Bilaga 2G Utvecklingsplan hjärntumörer

Bilaga 2H Utvecklingsplan huvud- och halscancer

Bilaga 2I Utvecklingsplan tjock- och ändtarmscancer

Bilaga 2J Utvecklingsplan livmoderhalscancerprevention

Bilaga 2K Utvecklingsplan lungcancer

Bilaga 2L Utvecklingsplan mammografiscreening

Bilaga 2M Utvecklingsplan hudmelanom

Bilaga 2N Utvecklingsplan sköldkörtelcancer och NET

Bilaga 2O Utvecklingsplan palliativ vård

Bilaga 2P Utvecklingsplan prostatacancer

Bilaga 2Q Utvecklingsplan sarkom och benmetastaser

Bilaga 2R Utvecklingsplan tumörer i övre mag-tarm-kanalen

Bilaga 2S Utvecklingsplan urologisk cancer, ej prostata

Bilaga 2T Utvecklingsplan Vägen in i cancervården

Bilaga 2U Målbeskrivning patologi

Föregående regionala utvecklingsplan 20132015, reviderad 2014 

Regional utvecklingsplan för cancervården i norra regionen 201315 (pdf)

 


Gemensam information uppdaterad: 16 augusti 2017

Regional information uppdaterad: 5 oktober 2018

Regionalt