kunskapsstöd för dig i cancervården

RCC Norr och Norrlandstingen har en gemensam vision: "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd". Tillsammans arbetar vi mot målet att färre ska insjukna i cancer och att fler ska få leva längre, med en bättre livskvalitet.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Nationellt vårdprogram bröstcancer uppdaterat

Det första nationella vårdprogrammet för bröstcancer togs fram 2014. Den senaste reviderade versionen fastställdes i januari 2018.

16 februari 2018 | Samverkan

Patientinformation om SVF översatt till tolv språk

Finns att ladda ner i tre olika filformat och kan anpassas efter lokala behov.

16 februari 2018 | Samverkan

Ny version av appen Cancervård

Vi har uppdaterat vår app Cancervård. Du som har automatisk uppdatering har redan fått den nya versionen.

15 februari 2018 | Samverkan

Fortsatt nej till allmän screening för prostatacancer

Nyttan med prostatacancerscreening överväger i dagsläget inte tydligt de negativa effekterna enligt Socialstyrelsen.

12 februari 2018 | Samverkan

Avancerad sarkombehandling föreslås bli koncentrerad till tre ställen

Landsting och regioner förväntas ta beslut om rekommendationen senast 1 juni 2018.

8 februari 2018 | Samverkan

Nytt vårdprogram Waldenströms makroglobulinemi

Det första nationella vårdprogrammet för Waldenströms makroglobulinemi är nu publicerat.

5 februari 2018 | Samverkan

Tydlig effekt av nivåstruktureringen av peniscancer

En tydlig effekt av nivåstruktureringen av peniscancer vad gäller kurativt syftande primärkirurgi samt lymfkörtelkirurgi. Det visar en ny nationell rapport.

1 februari 2018 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Bättre vårdkedjor

Välkommen till fortbildning för koordinatorer inom standardiserade vårdförlopp (SVF), i norra sjukvårdsregionen.

1 mars 2018 | Norr

Cancerseminarium RCC Norr

1 mars 2018 | Norr

Cancerseminarium RCC Norr

8 mars 2018 | Norr

Sexuell hälsa vid cancer

Utbildning för profession inom cancervården.

12 mars 2018 | Norr

Cancerseminarium RCC Norr

12 april 2018 | Norr

Regionala cancerdagar 2018

Två innehållsrika dagar, där vi gemensamt ska ta fortsatta steg i att utveckla regionens cancervård och forskning.

19 april 2018 | Norr

Psykosocial hälsa vid cancer

Utbildning för profession inom cancervården.

16 maj 2018 | Norr

Se fler händelser

Kalenderhändelser