kunskapsstöd för dig i cancervården

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Digital Min vårdplan cancer testas i praktiken

Sjukhus och kliniker som vill testa och påverka fortsatt utveckling kan anmäla intresse och få stöd av en nationell projektgrupp.

25 april 2018 | Samverkan

Klartecken för behandling med Darzalex

NT-rådet vid SKL släppte förra veckan rekommendationen att läkemedlet daratumumab kan börja användas, förutsatt att all användning registreras i nya läkemedelsregistret.

25 april 2018 | Samverkan

Regionala cancerdagar i norr

Årets upplaga av RCC Norrs regionala cancerdagar bjöd på en lång rad intressanta föreläsningar.

23 april 2018 | Norr

Regionala cancerplanen revideras

Just nu pågår ett stort revideringsarbete av den regionala cancerplanen 2016 - 2018 vid RCC Uppsala Örebro.

23 april 2018 | Uppsala Örebro

Pris för bästa poster

Silvia Reneseiro vann pris för bästa poster vid Cancerforskningens dag.

23 april 2018 | Norr

Ny rapport från kvalitetsregistret för Myelom

Nu är årets rapport från nationella kvalitetsregistret för myelom publicerad. I rapporten presenteras data för patienter diagnostiserade t o m 31 december 2016.

19 april 2018 | Samverkan

Vårdcentralens patienter ger kunskap som kan spara liv

Går det att skönja ett mönster hos de primärvårdspatienter som senare diagnostiseras med cancer? Frågan blev avstampet i Marcela Ewings avhandling. Nu presenterar hon ett enkelt instrument för riskvärdering som kan spara liv.

19 april 2018 | Väst

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Cancerseminarium RCC Norr

3 maj 2018 | Norr

Cancerseminarium RCC Norr

17 maj 2018 | Norr

Inspirationsdag om standardiserade vårdförlopp i cancervården

Välkommen till en lärorik och inspirerande dag kring SVF. Vad har vi lärt oss hittills och hur går vi vidare?

28 maj 2018 | Stockholm-Gotland

ANCR konferens om cancerregister och cancerepidemiologisk forskning

Denna årliga konferens ses av många som den allra bästa som rör arbete kring cancerregister och cancerepidemiologisk forskning.

12 juni 2018 | Samverkan

Uppsala Health Summit: Care for Cancer

Uppsala Health Summit är en återkommande internationell arena för dialog om utmaningar för hälso- och sjukvård och hur vi kan övervinna dem.

14 juni 2018 | Samverkan

Se fler händelser

Kalenderhändelser