kunskapsstöd för dig i cancervården

Med patienter och närstående för hela människan.
Tillsammans med landsting och regioner.
I dagens och framtidens cancervård.

Mer om cancersjukdomar

1177

På 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om cancersjukdomar och möta personer som själva fått cancer. 1177 Vårdguiden.

Nyheter

Ny nationell rapport

Nu finns en ny rapport från nationella kvalitetsregistret för lymfom

9 oktober 2018 | Samverkan

Cancergenetisk utredning räddar liv

Regelbundna kontroller och förebyggande åtgärder i familjer där det finns en ökad cancerrisk.

8 oktober 2018 | Norr

NPCR firar 20 år av värdefull datainsamling

Nationella prostatacancerregistret har samlat in uppgifter om diagnoser och behandling för prostatacancer i hela Sverige sedan 1998, och firar i år 20 år.

8 oktober 2018 | Samverkan

Lägesrapport för nivåstrukturering i Uppsala Örebro

Nu publiceras en ny lägesrapport med syfte att översiktligt presentera utvecklingen av nivåstruktureringsarbetet i Uppsala-Örebroregionen.

5 oktober 2018 | Uppsala Örebro

Statistiker följer upp cancervården i norr

Årlig diagnosövergripande uppföljning av kvalitetsregistren inom cancerområdet.

3 oktober 2018 | Norr

Profession inom specialiserad palliativ vård möttes i Östersund

Omkring 60 personer deltog. Värd och arrangör var Palliativt kompetenscentrum norr (PKC).

1 oktober 2018 | Norr

Ny interaktiv årsrapport för bröstcancer

I rapporten finns statistik från Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer, NKBC. Data om bröstcancer kommer från Sveriges alla regioner.

28 september 2018 | Samverkan

Se fler nyheter

Nyhetsarkiv

Kalender

Cancerseminarium RCC norr

18 oktober 2018 | Norr

Nationell utbildningsdag för dysplasibarnmorskor

Den första första nationella utbildningsdagen för dysplasibarnmorskor och dysplasisjuksköterskor enligt det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention.

25 oktober 2018 | Samverkan

Den krokiga vägen

Nationell temadag om onkologisk och understödjande behandling vid matstrups- och magsäckscancer.

26 oktober 2018 | Samverkan

Nordic collaboration cancer care pathways

Välkommen till det tredje mötet om gemensam forskning kring pakkeforløp – standardiserade vårdförlopp i cancervården. Mötet kommer att hållas på engelska.

15 november 2018 | Samverkan

Nordiskt möte om Diagnostiska Centrum

Mötet ska ge deltagarna en överblick om Diagnostiska Centrum i Norden. Vilka erfarenheter har vi gjort? Vad kan vi lära av varandra?

16 november 2018 | Samverkan

Se fler händelser

Kalenderhändelser