Nationell vårdprogramgrupp för AML

Stödjande RCC

Regionalt cancercentrum syd

Ordförande

Martin Höglund

processledare

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

 

 

Ledamöter

Hege Garelius

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

Bertil Uggla

Universitetssjukhuset Örebro

Gunnar Juliusson

Skånes Universitetssjukhus

Inger Andersson

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Lars Möllgård

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Petar Antunovic

Universitetssjukhuset i Linköping

Sören Lehmann

Akademiska Sjukhuset, Uppsala

Vladimir Lazarevic

Skånes universitetssjukhus

Fryderyk Lorenz

hematolog

Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Stefan Deneberg

Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Åsa Derolf

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Jörg Cammenga

Universitetssjukhuset i Linköping

Lovisa Wennström

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Emma Ölander

Sundsvalls sjukhus, Sundsvall

Patientrepresentant

Kerstin Holmberg

patientrepresentant, fd ordförande i Blodcancerförbundet

Stockholm