MENY

Gällande vårdprogram kronisk lymfatisk leukemi

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-08-26

19. Kvalitetsindikationer och målnivåer

19.1 Kvalitetsindikatorer fastställda i samråd med Svensk Förening för Hematologi

  • Andel patienter registrerade i INCA inom 3 respektive 12 månader efter diagnos.
    Målvärden: > 70 % respektive > 95 %.

19.2 Andra kvalitetsindikatorer

  • Andel patienter undersökta med avseende på del(17p)/p53-mutation inför primär behandlingsstart. Målvärde >90 %.
  • Andel patienter undersökta avseende IGHV-mutationsstatus inför behandlingsstart. Målvärde>90%
  • Tid från diagnos till beslut om behandling högst 22 dagar. Målvärde >80 %.

Ledtider för standardiserat vårdförlopp (SVF).