MENY

Gällande vårdprogram kronisk myeloisk leukemi

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-06-25 korrigerat 2019-10-04

Bilaga 1. Svenska laboratorier

Tabell 1. Svenska laboratorier som utför RT-qPCR för BCR-ABL1p210 och lämnar svar på den internationella skalan, BCR-ABL1IS

Laboratorium

Adress

Kontrollgen för IS

Kontaktpersoner

Umeå

 

Klinisk genetik

www.vll.se > Vård & hälsa> Provtagning och labb> För sjukvården> Remisser

ABL1

Irina Golovleva

Anna Norberg

Uppsala

Klinisk Genetik

www.lul.se/sv/Extranat/Remittent/

Klinisk-genetik/Remisser/

GUSB

Lucia Cavelier

Monica Hermansson

Stockholm

Solna

Klinisk Genetik

www.karolinska.se/Karolinska-Universitetslaboratoriet/Kliniker/Klinisk-genetik/> Remisser

GUSB

Gisela Barbany

Anh Nhi Tran

Stockholm

Huddinge

Avd. för Klinisk immunologi

www.karolinska.se/Karolinska-Universitetslaboratoriet/Kliniker/Immunologi-transfusionsmedicin/> Remisser

ABL1

Mehmet Uzunel

Linköping

Klinisk Genetik

www.lio.se/Om-landstinget/Verksamheter/

Diagnostikcentrum/klinisk-genetik/

ABL1

Katarina Ellnebo-Svedlund

Jon Jonasson

 

Göteborg

Sektionen för Genanalys

www.kliniskkemi.se > Remisser> Klinisk kemi 4

ABL1

Julia Asp

Linda Fogelstrand

Lund

Klinisk Genetik

http://www.analysportalen-labmedicin.skane.se/>

Remisser

 

GUSB

Andreas Hedblom

Hans Ehrencrona

 

 

Tabell 2. Svenska laboratorier som utför mutationsanalys av BCR-ABL1

Laboratorium

Metod

Kontaktpersoner

Uppsala

Sangersekvensering

Allelspecifik PCR för T315I

Next generation sequencing (NGS)

Monica Hermansson

Lucia Cavelier

Stockholm

Solna

Sangersekvensering

Gisela Barbany

Anh Nhi Tran

Göteborg

Sangersekvensering

 

Julia Asp

Linda Fogelstrand