MENY

Gällande vårdprogram mantelcellslymfom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-02-06.

23. Vårdprogramgruppen

23.1 Vårdprogramgruppens sammansättning

Mats Jerkeman, ordförande
Professor, överläkare, Skånes onkologiska klinik, Skånes universitetssjukhus, Lund, Region syd

Lena Brandefors
Överläkare, Medicinkliniken, Sunderbyns sjukhus, Luleå, Region norr

Ingrid Glimelius
Specialistläkare, Onkologiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, Region Uppsala-Örebro

Nevzeta Kuric
Överläkare, Medicinkliniken, Länssjukhuset Halmstad, Region syd

Herman Nilsson-Ehle
Docent, överläkare, Sektionen för hematologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Region väst

Birgitta Sander
Professor, överläkare, Patologikliniken, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm, Region Stockholm-Gotland

Kristina Sonnevi
Bitr. överläkare, Hematologiskt centrum, Karolinska universitetssjukhuset Solna, Stockholm, Region Stockholm-Gotland

Jeanette Thuné
Leg. sjuksköterska, Skånes onkologiska klinik, Skånes universitetssjukhus, Lund, Region syd

Hans Tove
Överläkare, Medicinkliniken, Länssjukhuset Kalmar, Region sydost

Max Falkå
Patientrepresentant, Kristianstad, Region syd

23.2 Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har skett utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Alla som ingår i arbetsgruppen har lämnat jävsdeklarationer. Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, kan erhållas från Regionalt cancercentrum i Uppsala-Örebro. Vårdprogramgruppens ordförande (MJ) har eller har haft tidsbegränsade arvoderade uppdrag för läkemedelsföretagen Celgene, Janssen, Gilead, Roche och Mundipharma. RCC:s samverkansgrupp har bedömt att uppdragen inte påverkar arbetet med vårdprogrammet.