Nationellt kvalitetsregister myelom

Myelomregistret startade 2008 och omfattar gruppen plasmacellsjukdomar, det vill säga symptomatiskt och asymptomatiskt myelom, isolerat skelettalt och extraskelettalt plasmocytom och plasmacellsleukemi.

Nationell kvalitetsregisterrapport myelom, 2015  (pdf)

En årlig nationell rapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum väst. Alla rapporter finns i menyn till vänster.

Kvalitetsindikatorer

  • Medianväntetid från remissutfärdande till diagnosbesked och behandlingsplan, symtomatisk myelom: 18 dagar (2015)
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 96 procent (2008-2015)

Registret omfattar samtliga fall som har diagnosticerats sedan 1 januari 2008. Svenska myelomgruppen ansvarar för registret. Gruppen startade 2007 på uppdrag av Svensk förening för hematologi och samverkar med Nordiska Myelomstudiegruppen, NMSG. Kvalitetsregistret förvaltas av Regionalt cancercentrum väst.

Faktaägare: Cecilie Blimark, hematolog, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Sidan uppdaterad: 18 december 2016

Regionalt