Myeloproliferativa sjukdomar

I Sverige insjuknar cirka 400 - 500 personer varje år i myeloproliferativa sjukdomar, neoplasier (MPN). 

Sjukdomsgruppen omfattar främst:

  • polycytemia vera (PV)
  • essentiell trombocytemi (ET)
  • myelofibros (MF),
  • kronisk neutrofil leukemi (KNL)
  • kronisk eosinofil leukemi (KEL)

Sjukdomarna har olika symtom som omfattar olika delar av det hematopoetiska systemet.

Kontaktperson

Björn Andreasson

 

NU-sjukvården

 

 

Mastocytos

Mastocytos är en sällsynt blodsjukdom som orsakas av ökad tillväxt och ansamling av en form av vita blodkroppar, mastceller, i ett eller flera organ.

Sjukdomen finns i två huvudgrupper, kutan mastocytos med symtom från huden och systemisk mastocytos, som ger symtom från ett eller flera inre organsystem. 

Sjukdomen är ovanlig, uppskattningsvis får årligen i Sverige 40 vuxna och 40 barn diagnosen. 

Kontaktperson

Mattias Mattsson

 

Akademiska sjukhuset, Uppsala

 

Faktaägare: Björn Andreasson, hematolog, NU-sjukvårdenBjörn Andreasson, hematolog, NU-sjukvården

Sidan uppdaterad: 11 september 2018

Regionalt