Till regionspecifikt innehåll

Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer och bröstrekonstruktion

Kvalitetsregistret för bröstcancer innehåller bland annat uppgifter om diagnostik, tumördata, operationstyp och behandling. Kvalitetsregistret för bröstrekonstruktioner innehåller till exempel uppgifter om antal utförda rekonstruktioner och typ av använda tekniker.

Interaktiv rapport

I den interaktiva rapporten går det att filtrera information på till exempel region, årtal och sjukhus. Du kan också skräddarsy en nationell eller regional rapport och välja ut lämpliga indikatorer.

Interaktiv rapport bröstcancer, INCA

Sammanställning av nationella data från kvalitetsregistret för bröstcancer görs årligen. Än så länge finns ingen sammanställning av data från kvalitetsregistret för bröstrekonstruktion.

Nationellt kvalitetsregister för bröstcancer

Kvalitetsregistret för bröstcancer innehåller såväl uppgifter om bröstcancerprocessen med ledtider, till exempel pre- och postoperativ diagnostik, tumördata, operationstyp, rekommenderad och given behandling, som kortsiktig komplikations- och återfallsfrekvens.

Nationellt kvalitetsregister för bröstrekonstruktion

Kvalitetsregistret för bröstrekonstruktioner innehåller uppgifter om antal utförda rekonstruktioner, typ av använda tekniker, indikationer, korrigerande ingrepp, kontralaterala åtgärder, tillgänglighet till rekonstruktion och tidsaspekter. Riskreducerande ingrepp till symtomfria patienter med ökad risk för bröstcancer registreras också.

Verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2014-2015

Det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer startade 2008 och det nationella kvalitetsregistret för bröstrekonstruktion 2011. Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland ansvarar för registren.