Standardiserat vårdförlopp bröstcancer

Det standardiserade vårdförloppet för bröstcancer gäller från och med 2016. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Faktaägare: Helena Brändström, samordnare nationella vårdprogramHelena Brändström, samordnare nationella vårdprogram

Sidan uppdaterad: 3 januari 2018

Regionalt