Nationellt vårdprogram bröstcancer

Det första nationella vårdprogrammet för bröstcancer färdigställdes 2014. Innehållet följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer för bröstcancersjukvården.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf) 

Ny version på remiss

En ny version av det nationella vårdprogrammet för bröstcancer är nu ute på remiss. 
Ta del av remissversionen här.

Faktaägare: Charlotta Lönnqvist, sjuksköterska, RCC Stockholm — GotlandCharlotta Lönnqvist, sjuksköterska, RCC Stockholm — Gotland

Sidan uppdaterad: 20 juni 2017

Regionalt