MENY

Gällande vårdprogram bröstcancer

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2019-01-30.

31. Vårdprogramgruppen

31.1 Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit. 

31.2 Vårdprogramgruppens medlemmar

Ordförande

 • Jonas Bergh, professor, överläkare, Radiumhemmet/Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, och Karolinska Institutet, Stockholm

Regionala representanter

 • Johan Ahlgren, docent, verksamhetschef, Onkologkliniken, Universitetssjukhuset, Örebro
 • Anne Andersson, med. dr., överläkare, Onkologiska kliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå
 • Jan Frisell, professor, överläkare, ordförande SWEBCG, Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Anna-Lotta Hallbeck, med. dr., överläkare, Institutionen för klinisk och exprimentell medicin, Linköpings universitet och avdelningen för Kirurgi, Ortopedi och Onkologi, Universitetssjukhuset, Linköping
 • Dan Lundstedt, med. dr., överläkare, Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Lisa Rydén, professor, överläkare, Kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Övriga representanter – kapitelförfattare
 • Edward Azavedo, docent, överläkare, Mammografiavdelningen, Röntgenkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Elisabeth Bergsten Nordström, Ordförande BRO, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, Sundbyberg
 • Yvonne Brandberg, professor, psykolog, Institutionen för onkologi/patologi, Karolinska Institutet, Stockholm
 • Hans Ehrencrona, docent, överläkare, VO Klinisk genetik och biobank, Region Skåne, Lund
 • Irma Fredriksson, med. dr. överläkare, Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Per Hall, professor, överläkare. Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, Onkologkliniken, Södersjukhuset.
 • Mariann Iiristo, med. dr., överläkare, Onkologkliniken, Södersjukhuset, Stockholm
 • Barbro Linderholm, docent, överläkare, Onkologiska Kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
 • Niklas Loman, med. dr., överläkare, Skånes Onkologiska klinik, Skånes Universitetssjukhus, Lund
 • Maria Mani, med. dr., överläkare, Plastikkirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Jonas Manjer, professor i cancerepidemiologi, ST-läkare, Plastikkirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus Malmö
 • Kerstin Sandelin, professor, överläkare, Bröst- och endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Sten Stemme, docent, överläkare, Kliniken för patologi-Cytologi Karolinska Universitetslabratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
 • Yvonne Wengström, professor, leg. onkologisjuksköterska, Institutionen för neurobiologi Vårdvetenskap och Samhälle för Omvårdnad, Karolinska Institutet
 • Fredrik Wärnberg, docent, överläkare, Kirurgkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala

31.3 Jäv och andra bindningar

Kopior av hela gruppens jävsdeklarationer, inklusive föreläsaruppdrag, går att få från Regionalt cancercentrum i Stockholm Gotland.

SweBCG har sedan många år på årlig basis uppdaterat jävsdeklarationerna för alla medlemmar. Jävsdeklarationerna för respektive författare finns tillgängliga på SweBCG:s webbplats. Individuella jävsdeklarationer har tagits in för författare som inte varit medlemmar i SweBCG.