MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram bukspottkörtelcancer

Vårdprogrammet för pankreascancer och periampullär cancer avser tumörer med sitt ursprung i pankreaskörteln och i det periampullära området.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Det första nationella vårdprogrammet bukspottkörtelcancer togs fram 2012. Den senast reviderade versionen av vårdprogrammet innehåller bland annat följande förändringar:

  • Förändringar i adjuvant onkologisk behandling, och ytterligare evidens för kirurgisk postoperativ vård har lagts till. Patologins roll har utvecklats och blivit tydligare. Ett översatt KVAST-dokument för patologiutvärdering är tillagt.
  • Diagnosen IPMN har fått ett eget kapitel och den rekommenderade uppföljningstiden för detta tillstånd har förlängts.
  • Det finns ett nytt kapitel om egenvård och patientorganisationen PALEMA för cancer i pankreas, lever och matstrupe/magsäck har författat ett avsnitt om egenvård och patientupplevelser.
  • Efter synpunkter i den andra remissrundan har rekommendationerna för uppföljning av IPMN justerats och det har även gjorts justeringar i rekommendationerna för onkologisk behandling.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Nutritionsbehandlingen vid pankreascancer

Här kan du ta del av en sammanställning av nutritionsbehandlingen vid pankreascancer vid sjukhusen inom Uppsala-Örebroregionen.

Nutritionsomhändertagande Pankreascancer - Dietisterna inom Uppsala Örebroregionen, januari 2020 

Regional medicinsk riktlinje bukspottkörtelcancer

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Regional medicinsk riktlinje bukspottkörtelcancer (pdf)


Faktaägare: Thomas Gasslander, överläkare, Universitetssjukhuset, Linköping
Ansvarig redaktör: Camilla Agdler

Sidan uppdaterad: 4 mars 2019