Nationellt vårdprogram äggstockscancer

Det finns två nationella vårdprogram för äggstockscancer, ett för epitelial äggstockscancer och ett för icke-epitelial äggstockscancer.

Äggstockscancer

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Icke-epitelial äggstockscancer

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Remissformulär - Genetisk analys ovarialcancer (pdf)

Detta är den andra uppdaterade utgåvan av nationellt vårdprogram för icke-epiteliala maligna ovarialtumörer i Sverige. Det fastställdes i februari 2018 och innehåller följande förändringar:

  • Omstrukturering med rubriksättning enligt mallen för nationella vårdprogram är gjorda.
  • Uppdaterade epidemiologiska data och patologikapitlet refererar till KVAST dokumentet via internet länk samt mindre förändringar som inte avsevärt förändrar handläggning eller ekonomi är införda.
  • Referenser har uppdaterats.

 

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst. 

Faktaägare: Christer Borgfeldt, gynekologisk tumörkirurg, Skånes Universitetssjukhus, Lund
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 8 oktober 2018

Regionalt