MENY

Kvalitetsindikatorer

Siffrorna presenteras med ett drygt års eftersläpning för att alla data ska hinna komma i till registret och kvalitetssäkras. 

Livmoderhalscancer

 • Medianväntetid från remissankomst till behandlingsstart: 41 dagar, 2017
 • Andel patienter bedömda i multidisciplinär konferens: 61 procent, 2017
 • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 93 procent, 2017

Livmoderkroppscancer

 • Medianväntetid från remissankomst till behandlingsstart: 30 dagar, 2016
 • Andel patienter bedömda i multidisciplinär konferens: 93 procent, 2017
 • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 95 procent, 2017

Vulvacancer

 • Medianväntetid från remissankomst till behandlingsstart: 32 dagar, 2017
 • Andel patienter bedömda i multidisciplinär konferens: 85 procent, 2017
 • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 92 procent, 2017

Äggstockscancer

 • Medianväntetid från remissankomst till behandlingsstart: 28 dagar, 2016
 • Andel patienter bedömda i multidisciplinär konferens: 98 procent, 2017
 • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 93 procent, 2017

Faktaägare: Per Rosenberg, gynonkolog, Universitetssjukhuset i Linköping
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 24 oktober 2018