MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram livmoderhalscancer och vaginalcancer

Vårdprogrammet är fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2017.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm-Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regionala medicinska riktlinjer livmoderhalscancer och cervixdysplasi

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Regional medicinsk riktlinje livmoderhalscancer

Regional medicinsk riktlinje/vårdprogram livmoderhalscancer

Rekommendation vid kontaktblödningar

Rekommendation kontaktblödning kvinnor under 25 år (pdf)

Regional medicinsk riktlinje cervixdysplasi

Tidigare regional medicinsk riktlinje för cervixdysplasi gäller ej längre. Ny läggs in när den finns tillgänglig. 
 


Faktaägare: Karin Bergmark, specialistläkare gynekologisk onkologi och gynekologi och obstetrik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Sidan uppdaterad: 8 november 2017