MENY

Gällande vårdprogram livmoderkropp

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-06-27.

Bilaga 2 Klinisk stadieindelning enligt FIGO 1971

Stadium I                     Tumör i corpus uteri

         Stadium Ia           Sondmått ≤ 8 cm

         Stadium Ib           Sondmått > 8 cm

 

Stadium II                   Tumörväxt i cervix

 

Stadium III                         Tumören har invaderat utanför uterus men inte utanför bäckenet

 

Stadium IV                          Tumörutbredning utanför bäckenet eller tumörengagemang av blåsslemhinnan eller rektalslemhinnan (mukosan)

         Stadium IVa                Överväxt på intilliggande organ som urinblåsa, rektum, sigmoideum eller tunntarm

         Stadium IVb        Fjärrmetastaser