MENY

Standardiserat vårdförlopp vulvacancer

Det standardiserade vårdförloppet gäller för vuxna patienter. Ett nationellt vårdprogram för vulvacancer är under framtagande.

I det nationella vårdprogrammet för vulvacancer kommer det att finnas beskrivningar och rekommendationer för vårdförloppets delprocesser samt hänvisningar till vetenskapligt underlag. Det kommer inte att finnas någon konflikt mellan innehållet i vårdprogrammet och det standardiserade vårdförloppet.

Gällande vårdförlopp

Läs gällande vårdförlopp på webben
Ladda ner gällande vårdförlopp (pdf)

Kortversion för primärvården

Kortversion för primärvården, vulvacancer (pdf)
Kortversion för primärvården, vulvacancer (word)

Kortversion för öppenvårdsgynekologin

Förkortade versioner för öppenvårdsgynekologin (pdf)
Förkortade versioner för öppenvårdsgynekologin (word)

Patientinformation

Patientinformationsblad om utredning enligt SVF (pdf)


Sidan uppdaterad: 14 februari 2018