MENY

Gällande vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-05-07

20. Kvalitetsindikatorer och målnivåer

I Hjärntumörregistret (Koll på läget) följs följande kvalitetsindikatorer:

  • Postoperativ MDK
  • Postoperativ MR
  • Kontaktsjuksköterska
  • Tid från radiologisk diagnos till operation, högmaligna gliom
  • Tid från operation till PAD-svar, högmaligna gliom
  • Tid från operation till start av radioterapi eller kemoterapi, högmaligna gliom
  • Tid från behandlingsbeslut till operation, lågmaligna gliom
  • Tid från operation till start av radioterapi eller kemoterapi, lågmaligna gliom
  • Aktiv behandling vid funktionsgrad 2, högmaligna gliom
  • Bibehållen funktionsgrad, högmaligna gliom (från preoperativ bedömning till start av icke-kirurgisk behandling) 

För god måluppfyllelse ska 80 procent av patienterna uppfylla målet.