MENY

Gällande vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-05-07

21. Vårdprogramgruppen

21.1 Vårdprogramgruppens sammansättning

Den nationella arbetsgruppen består av en representant per regionalt cancercentrum samt en ordförande som utsetts av RCC i samverkan. Gruppen har eftersträvat multiprofessionalitet med representanter för de olika vårdnivåer som är engagerade i patientens vårdflöde. Utöver detta har patientföreträdare deltagit.

21.2 Vårdprogramgruppens medlemmar

Styrgrupp

Sara Kinhult (ordf.) (onkolog)

Överläkare, med.dr, VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, Lund. Processledare CNS-tumörer, RCC Syd.

Regionala representanter

Göran Hesselager

(Uppsala-Örebro) (neurokirurg)

Överläkare, med.dr, Neurokirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala. Processledare hjärntumörer, RCC Uppsala-Örebro.

Peter Milos (sydöst) (neurokirurg)

Specialistläkare, Neurokirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Marie Sjögren (väst) (neurolog)

Specialistläkare neurologi, ST-läkare onkologi, VO Onkologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.
Processägare hjärntumörer, RCC Väst.

Sara Malmström (syd) (onkologisjuksköterska)

Kontaktsjuksköterska, Neuroonkologisk mottagning, VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Margret Jensdottir (Stockholm-Gotland) (neurokirurg)

Specialistläkare, Tema Neuro, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Processledare hjärntumörer, RCC Stockholm-Gotland.

Maria Sandström (norr) (onkolog)

Överläkare, med.dr, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Mariella Delgado

Patientföreträdare, Svenska hjärntumörföreningen

21.3 Arbetsgrupper

Kirurgi (primär och vid recidiv)

Margret Jensdottir

(Stockholm-Gotland)

Se ovan

Göran Hesselager

(Uppsala-Örebro)

Se ovan

Gregor Tomasevic (syd)

Specialistläkare, Neurokirurgiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Peter Milos (sydöst)

Specialistläkare, Neurokirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Louise Carstam (väst)

Specialistläkare, Neurokirurgiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Magnus Olivecrona (Uppsala-Örebro)

Överläkare, ANIVA, Universitetssjukhuset Örebro.

Rickard Sjöberg (norr)

Överläkare, med.dr, Neurocentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Strålbehandling (primär och vid recidiv)

Sara Kinhult (syd)

Se ovan

Katja Werlenius (väst)

Specialistläkare, VO Onkologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Silke Engelholm (syd)

Överläkare, PhD, VO Hematologi, onkologi och strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Teresa Herlestam (Stockholm-Gotland)

Bitr. överläkare, PhD, Onkologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

Petra Witt (Uppsala-Örebro)

Överläkare, PhD, Onkologkliniken samt Skandionkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Per Bergström (norr)

Överläkare, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Michael Strandéus (sydöst)

Överläkare, Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

 

Medicinsk behandling (primär och vid recidiv)

Sara Kinhult (syd)

Se ovan

Giuseppe Stragliotto (Stockholm-Gotland)

Överläkare, PhD, Tema Neuro, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

David Löfgren (Uppsala-Örebro)

Överläkare, Onkologkliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Marie Sjögren (väst)

Se ovan

Charlotte Bratthäll (sydöst)

Överläkare, Onkologiska kliniken, Länssjukhuset i Kalmar.

Petra Witt (Uppsala-Örebro)

Se ovan

Maria Sandström (norr)

Se ovan

Omvårdnad, rehabilitering och psykosocialt omhändertagande

Lena Rosenlund (Stockholm-Gotland)

Sjuksköterska, Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.

Sara Malmström (syd)

Se ovan

Pär Salander (norr)

Psykolog, professor, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet.

Ellinore Richardson (Stockholm-Gotland)

Överläkare, Rehabcentrum, neurologisk rehabilitering, Stockholms sjukhem.

Alexandra Dovin (Stockholm-Gotland)

Sjuksköterska, Tema Neuro, Karolinska universitetssjukhuset, Solna. Regional processledare för hjärntumörer.

Nina Karkulahti (Stockholm-Gotland)

Sjuksköterska, Tema Neuro, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.

Malin Andersson (väst)

Sjuksköterska, Neurologmottagningen, Skaraborgs sjukhus, Skövde.

Anneli Granat (Uppsala-Örebro)

Sjuksköterska, Neurologi, Neurodivisionen, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Anna Wännman (norr)

Onkologisjuksköterska, Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Sydöst 

 Vakant

 

Symtom, kliniska fynd och understödjande vård

Anja Smits (Uppsala-Örebro)

Överläkare, professor, Sahlgrenska akademin/Neurologi kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Maria Davidson (väst)

Överläkare, Neurologi kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Sofia Hylin (Stockholm-Gotland)

Överläkare, Tema Neuro, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

Anna Rydelius (syd)

Bitr. överläkare, Neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Patrick Vigren (sydöst)

Specialistläkare, verksamhetschef, Neurologiska kliniken, Linköping.

Måns Berglund (norr)

Specialistläkare, Neurocentrum, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.


Ärftlighet

Beatrice Melin

Professor, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet.


Palliativ vård och insatser

Elisabet Löfdahl (väst)                     

Överläkare, Palliativa sektionen, geriatrik, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Processägare palliativ vård, RCC Väst.

Annika Malmström (sydöst)

Överläkare, LAH, Universitetssjukhuset i

Linköping.

Magnus Bäcklund (Stockholm-Gotland)

Överläkare, med.dr, ASIH Långbro Park, palliativa vårdavdelningen, Stockholm.

Uppsala-Örebro vakant

 

Karin Belfrage (syd)

Överläkare, ASIH Malmö.

Henrik Ångström (norr)

Överläkare, Palliativ medicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

 

Diagnostik (radiologi)

Elna-Marie Larsson (Uppsala-Örebro)

Överläkare, professor, Uppsala universitet/BFC/röntgen Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Heather Martin (Stockholm-Gotland)

Bitr. överläkare, NeuroPET och MR-sektionen, Neuroradiologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

Lars Jönsson (väst)

Överläkare, Neuroradiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.

Pia Maly Sundgren (syd)

Överläkare, professor, Lunds universitet/VO Bild och funktion, Skånes universitetssjukhus, Lund.

Ida Blystad (sydöst)

Överläkare, Röntgenkliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

Christina Bergström (norr)

Överläkare, Bild- och funktionsmedicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

 

Kategorisering av tumören (patologi)

Olivera Casar-Borota (Uppsala-Örebro)

Överläkare, PhD, Klinisk patologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Martin Hallbeck (sydöst)

Överläkare, bitr. professor, Linköpings universitet/ Klinisk patologi, Universitetssjukhuset i Linköping.

Alia Shamik (Stockholm-Gotland)

Överläkare, Klinisk patologi/cytologi, Karolinska universitetssjukhuset, Solna.

Eva Lindberg (syd)

Överläkare, Klinisk patologi, Skånes universitetssjukhus, Lund/labmedicin Skåne.

Sandor Dosa (väst)

Överläkare, Klinisk patologi och genetik, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg.


Thomas Brännström (norr)

Överläkare, professor, Umeå universitet/Laboratoriemedicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Bakgrund och orsaker
Primär prevention

Anna Dahlin

1:e forskningsingenjör, fil.dr, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet.

 

Egenvård

Eskil Degsell

Patientföreträdare, Svenska hjärntumörföreningen

Mariella Delgado

Patientföreträdare, Svenska hjärntumörföreningen

Therese Scott Duncan

Hälsoinformatiker, Centrum för hälsoinformatik, Karolinska institutet, Solna. Processledare för egenvård, RCC Stockholm-Gotland.

Carolina Wannheden

Hälsoinformatiker, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska institutet, Solna.

Erik Hermelin

Läkarstuderande, Karolinska institutet, Solna.

21.4 Jäv och andra bindningar

Vårdprogramarbetet har utförts utan stöd från läkemedelsindustrin eller andra externa parter. Vårdprogramgruppens medlemmar har lämnat in jävsdeklarationer som godkänts av Regionalt cancercentrum och kopior på dessa kan fås från Regionalt cancercentrum Norr.

21.5 Vårdprogrammets förankring

Vårdprogrammet har utarbetats på uppdrag av RCC:s samverkansgrupp, vilken utsett Sara Kinhult till vårdprogramgruppens ordförande.

Remissversioner av vårdprogrammet har publicerats öppet på cancercentrum.se där alla har kunnat lämna synpunkter. Under remissrunda 1 har följande instanser blivit särskilt uppmärksammade på möjligheten att lämna remissvar:

 • Svensk förening för medicinsk radiologi (SFMR) (tidigare Svensk förening för bild- och funktionsmedicin)
 • Svenska läkaresällskapet
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Sjuksköterskor i cancervård
 • Svensk förening för patologi
 • Svensk förening för allmänmedicin (SFAM)
 • Svensk förening för medicinsk genetik
 • Svensk onkologisk förening (SOF)
 • Skandionkliniken
 • Läkemedelsindustriföreningens Service AB (LIF)
 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad
 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (SWEPOS)
 • Svensk förening för palliativ medicin
 • Svenska logopedförbundet
 • Svenska kuratorsföreningen
 • Svensk förening för sexologi
 • Psykologförbundet
 • Förbundet Sveriges arbetsterapeuter
 • Dietisternas riksförbund
 • Fysioterapeuterna
 • Svenska hjärntumörföreningen
 • Ung cancer
 • Nätverket mot cancer
 • Svensk neurologförening
 • Svensk neurokirurgisk förening
 • Svensk förening för neuroradiologi
 • Svensk förening för rehabiliteringsmedicin

Efter sammanställning av de inkomna synpunkterna och revidering som följd av den första remissrundan, har vårdprogrammet skickats på ytterligare en remissrunda. Denna har gått till landstingens linjeorganisationer för kommentarer kring organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av vårdprogrammet. Efter den andra remissrundan har vårdprogrammet bearbetats och godkänts av vårdprogramgruppen samt fastställts av RCC:s samverkansnämnd.