MENY

Gällande vårdprogram tumörer i hjärna och ryggmärg

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-05-07

23. Förslag på fördjupning

Observera att vårdprogramgruppen inte kan ta ansvar för innehållet i litteratur och länkar. Vårdprogramgruppen bevakar kontinuerligt nya rön och tar in dessa i rekommendationerna.

Böcker

  • WHO Classification of Tumours of the Central Nervous System. Editors Louis, Ohgaki, Wiestler, Cavanee, Ellison, Figarella-Branger, Perry, Reifenberger, von Deimling. International Agency for Research on Cancer, Lyon 2016.
  • Brain Tumours. Editors Kaye and Laws, 3rd edition. Elsevier Ltd 2012.
  • Onkologi. Redaktörer Ringborg, Dalianis och Henriksson, andra upplagan, Liber AB 2008.
  • Neurooncology. Rees and Wen, Saunders 2010.
  • Brain tumors i serien Fast facts. Abrey and Mason, 2nd edition. Health Press Ltd 2011.

Publikationer med data från nationella kvalitetsregistret för hjärntumörer

  • Asklund et al. Brain tumors in Sweden: Data from a population-based registry 1999-2012. Acta Oncol 2014 Nov 10:1-8.
  • Asklund et al. Considerable improvement in survival for patients aged 60-84 years with high grade malignant gliomas -- data from the Swedish Brain Tumour Population-based Registry. Acta Oncol 2013;52:1041-3.
  • Asklund et al. Överlevnaden vid maligna gliom har ökat de senaste tio åren. Läkartidningen 2012;109:875-878.
  • Bergenheim et al. Registrering av primära hjärntumörer mått på nationell vårdkvalitet. Läkartidningen 2007;104(5):332-341.

23.1. Relevanta länkar

Regionala cancercentrum
Regionala cancercentrum i samverkan 

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland-regionen

Regionalt cancercentrum Västra regionen

Regionalt cancercentrum Södra regionen

Regionalt cancercentrum Sydöstra regionen

Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro

Regionalt cancercentrum Norra regionen

Nationella och internationella organisationer och databaser
Sjukvårdsupplysningen, sök på hjärntumör http://www.1177.se/

Cancerfonden

European Association of Neuro-oncology 

European Society for Radiotherapy and Oncology 

European Society for Medical Oncology 

National Cancer Institute 

Society for Neurooncology 

Patientorganisationer

Svenska hjärntumörföreningen 

Ung cancer 

Cancerkompisar

Nära cancer 

Nationellt kompetenscentrum anhöriga 

The International Brain Tumour Alliance

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft 

Nationella vårdprogram

Palliativ vård 

Cancerrehabilitering 

Nationella kvalitetsregistret för hjärntumörer

Kvalitetsregister 

Formulär