MENY

Gällande vårdprogram malignt melanom

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-05-15.

Prognosinstrument för melanom

Prognosinstrumentet grundar sig på oberoende faktorer som framkommit vid en analys av vilka patienter i Svenska Melanom Registret som dött i sjukdomen [13]. Genom en kombination av de signifikanta faktorerna har överlevnaden 1, 5 samt 10 år efter diagnos beräknats. Utfallet ger en risk på gruppnivå men kan aldrig ge en individuell prognos då även andra faktorer spelar roll. För att kunna använda prognosinstrumentet i appen Cancervård behöver telefonen vara ansluten till internet.

Prognosen är i allmänhet god

Prognosen för malignt melanom i Sverige är i allmänhet mycket god. Nära 9 av 10 patienter överlever. Prognosen påverkas av flera faktorer, där den mest betydelsefulla är melanomets tjocklek mätt i millimeter.

Faktorerna har olika signifikans

Kön: kvinnor har bättre prognos
Ålder: yngre har bättre prognos
Tumörlokalisation: betyder ganska lite
Tumörtjocklek (mäts i mm): den mest betydelsefulla faktorn
Tumörulceration (sårighet i tumörytan): ger sämre prognos
Clark nivå (tumörens infiltrationsnivå): mindre betydelsefull
SNB status (sentinel node biopsy): mikroskopisk spridning till närmsta dränerande lymfkörtel ger sämre prognos.