MENY

Gällande vårdförlopp gallblåsa och perihilär gallgång

Fastställt av SKLs beslutsgrupp 2015-12-21

Indikatorer för uppföljning

Ledtider för nationell uppföljning

Följande ledtider används för nationell uppföljning av de standardiserade vårdförloppen:

Basutredning

Behandling Från Till Tid

Portavens-embolisering

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

29 kalenderdagar

Operation

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

36kalenderdagar

Cytostatika-behandling

Beslut välgrundad misstanke Start av första behandling 29 kalenderdagar

Utökad utredning

Behandling Från Till Tid

Portavens-embolisering

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

36 kalenderdagar

Operation

Beslut välgrundad misstanke

Start av första behandling

43 kalenderdagar

Cytostatika-behandling

Beslut välgrundad misstanke Start av första behandling 36 kalenderdagar

Vid symtomlindrande behandling räknas behandlingsbeslutet (där vårdplanen upprättas) som start av behandling. 

Ovanstående ledtider gäller såväl kurativ som palliativ tumörspecifik behandling.

Ingående ledtider

Ledtiderna för nationell uppföljning bedöms förutsätta följande ledtider:

Från Till Tid

Remissbeslut vid misstanke

Remissankomst bilddiagnostik    (filterfunktion)

1 kalender-dag

Remissankomst bilddiagnostik (filterfunktion)

Svar till remittenten

10 kalender-dagar

Svar till remittenten

Information till patienten samt beslut välgrundad misstanke

3 kalender-dagar

Beslut välgrundad misstanke

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

1 kalender-dag

Välgrundad misstanke – remiss mottagen

Första besök i   specialiserad vård         (block A)

7 kalender-dagar

Första besök i specialiserad vård (block A)

MDK (block B)

7 kalender-dagar

MDK (block B), ej block C

Beslut om behandling

7 kalender-dagar

MDK (block B), inkl. block C

Beslut om behandling

14 kalender-dagar

Beslut om behandling

Start av första behandling, portavensembolisering

7 kalender-dagar

Beslut om behandling

Start av första behandling, operation

14 kalender-dagar 

Beslut om behandling

Start av första behandling, cytostatika 7 kalender-dagar

Borstcytologi

Svar till remittenten

3 kalender-dag

Ultraljudsledd biopsi, finnål

Svar till remittenten

3 kalender-dagar

FISH

Svar till remittenten  7 kalender-dagar
Ultraljudsledd biopsi, mellannål Svar till remittenten  7 kalender-dagar

MDK (block B)

Besked om behandlings-rekommendation till patienten

3 kalender-dagar

Indikatorer för nationell uppföljning

Följande indikatorer används för uppföljningen av de standardiserade vårdförloppen:

Indikator

Antal remisser (vårdbegäran) från primärvård respektive specialiserad vård som märkts med ”standardiserat vårdförlopp cancer i gallblåsan och perihilär gallgång”

Andel patienter av de som anmälts till standardiserat vårdförlopp som fått diagnosen cancer i gallblåsan eller perihilär gallgång

Andel patienter av de som fått diagnosen cancer i gallblåsan eller perihilär gallgång som anmälts till standardiserat vårdförlopp.

 

Indikatorer för kvalitet

Patienternas upplevelse av att utredas enligt standardiserat vårdförlopp kommer att följas och utvärderas genom PREM-enkäter.

Följande indikatorer används för uppföljningen av vårdkvaliteten enligt det nationella vårdprogrammet:

Indikator Målvärde

Täckningsgrad i kvalitetsregistret gentemot cancerregistret

> 90 %

Relativ ettårsöverlevnad vid aktiv palliativ behandling

> 33 %

Relativ tvåårsöverlevnad vid kurativt syftande behandling

> 75 %

 

Andel som blir föremål för kurativt syftande behandling

Median 30 %

Andel som blir föremål för aktiv palliativt syftande antitumoral behandling

Median 30 %