Patientöversikt för bättre uppföljning av patienter med lungcancer

Patientöversikten lungcancer ger snabbt en aktuell helhetsbild av sjukdomsförloppet vid lungcancer. 

Patientöversikten ger grafisk presentation över tid av den enskilde patientens sjukdomsförlopp och läkemedelsbehandling. Data rörande sjukdomsstatus, laboratorievärden, undersökningar, behandlingar, biverkningar och symtom sammanfattas grafiskt över en tidsaxel. Arbete pågår för att även inkludera av patienten självrapporterad livskvalitet (Patient Related Outcome Measures, PROM).

Patientöversikten förenklar patientmötet genom att öka delaktigheten och underlätta kommunikationen med patienten. Översikten utgör också ett viktigt instrument för lokalt kvalitetsuppföljnings- och förbättringsarbete, och är en unik, nationell plattform för patientcentrerad forskning om lungcancer. 

Patientöversikten lungcancer har utvecklats i nära samarbete mellan INCA konstruktörer vid RCC Uppsala Örebro och kliniska representanter i kvalitetsregistergruppen för det nationella kvalitetsregistret för lungcancer.

Översikten lanserades i maj 2014. Manual finns tillgänglig på RCC Uppsala Örebros webbplats.