Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret och patientöversikten. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum.

Läs om förändringar för registret inför 2018: Övergång till till TNM 8 (länk)

Styrdokument

Policydokument matstrups- och magsäckscancer 2015 (pdf)

Manualer giltiga fr.o.m. 180101

Manualer giltiga fr.o.m. 170501

Manualer giltiga t.o.m. 170430

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning (pdf)

Inklusionskriterier

Villkor cancerregistret matstrups- och matsäckscancer (pdf)

Mall för information till patienter

Registrering av personuppgifter i kvalitetsregistret för matstrups- och magsäckscancer (word)

Rättigheter för registrerade i kvalitetsregister

Formulär för patienter diagnostiserade fr.o.m. 180101

(Formulär 1–3 har uppdaterats för 2018)

 1. Formulär diagnostik fr. 180101 (pdf)
 2. Formulär operativ behandling fr. 180101 (pdf)
 3. Formulär postoperativt förlopp fr. 180101 (pdf)
 4. Formulär neoadjuvant (pdf)
 5. Formulär adjuvant (pdf)
 6. Formulär definitiv kemoradioterapi (pdf)
 7. Formulär palliativ behandling (pdf)
 8. Formulär onkologisk uppföljning (pdf)
 9. Flikguide

Formulär för patienter diagnosticerade fr.o.m. 170501

 1. Formulär diagnostik fr. 170501(pdf)
 2. Formulär operativ behandling fr. 170501(pdf)
 3. Formulär postoperativt förlopp fr. 170501 (pdf)
 4. Formulär neoadjuvant fr. 170501 (pdf)
 5. Formulär adjuvant fr. 170501 (pdf)
 6. Formulär definitiv kemoradioterapi fr. 170501 (pdf)
 7. Formulär palliativ behandling fr. 170501 (pdf)
 8. Formulär onkologisk uppföljning fr. 170501 (pdf)
 9. Flikguide 2017

Äldre formulär för patienter som diagnosticerats t.o.m. 170430

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

 1. Formulär diagnostik (pdf)
 2. Formulär operationsdata (pdf)
 3. Formulär vårddata/komplikationer (pdf)
 4. Formulär onkologisk behandling (pdf)
 5. Livkvalitetsformulär QLQ C30 (pdf)
 6. Livskvalitetsformulär QLQ OG25 (pdf)
 7. Livskvalitetsformulär EQ 5D (pdf)

Forskning

Publikationer matstrups- och magsäckscancer 2018 (pdf)

Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 26 juni 2018