MENY

Dokument

Här finns de dokument och manualer som du behöver i arbetet med kvalitetsregistret och patientöversikten. Om du har frågor kan du kontakta supporten på ditt regionala cancercentrum.

Läs om förändringar för registret inför 2018: Övergång till till TNM 8

Styrdokument

Policydokument matstrups- och magsäckscancer 2019 (pdf)

Manualer giltiga fr.o.m. 170501

Manual för formulär 1 2 3, 191023 (pdf)

Manual för onkologformulär 180524 (pdf)

Manual handhavande flikformulären 170501 (pdf)

Flikguide 190430 (pdf)

Manualer giltiga t.o.m. 170430

Manual för formulär 1 2 3 (pdf)

Användarhandbok för inrapportör i kvalitetsregister (pdf)

Manual för livskvalitetsformulär (pdf)

Blankettguide matstrups- och magsäckscancer (pdf)

TNM7-klassifikation (pdf)

TNM6-klassifikation (pdf)

Jämförelse TNM7 och TNM6 (pdf)

PAD-mall matstrups- och magsäckscancer (pdf)

Variabelbeskrivning

Variabelbeskrivning (pdf)

Variabelbeskrivning för patienter diagnostiserade t.o.m. 170430 (pdf)

Inklusionskriterier

Villkor cancerregistret matstrups- och matsäckscancer (pdf)

Mall för information till patienter

Registrering av personuppgifter i kvalitetsregistret för matstrups- och magsäckscancer (word)

Rättigheter för registrerade i kvalitetsregister

Formulär för patienter diagnostiserade fr.o.m. 180101

 1. Formulär diagnostik fr. 180101 (pdf)
 2. Formulär operativ behandling fr. 180101 (pdf)
 3. Formulär postoperativt förlopp fr. 180101 (pdf)
 4. Formulär neoadjuvant (pdf)
 5. Formulär adjuvant (pdf)
 6. Formulär definitiv kemoradioterapi (pdf)
 7. Formulär palliativ behandling (pdf)
 8. Formulär onkologisk uppföljning (pdf)
 9. Flikguide (pdf)

Formulär för patienter diagnostiserade fr.o.m. 170501

 1. Formulär diagnostik fr. 170501(pdf)
 2. Formulär operativ behandling fr. 170501(pdf)
 3. Formulär postoperativt förlopp fr. 170501 (pdf)
 4. Formulär neoadjuvant fr. 170501 (pdf)
 5. Formulär adjuvant fr. 170501 (pdf)
 6. Formulär definitiv kemoradioterapi fr. 170501 (pdf)
 7. Formulär palliativ behandling fr. 170501 (pdf)
 8. Formulär onkologisk uppföljning fr. 170501 (pdf)
 9. Flikguide 2017 (pdf)

Äldre formulär för patienter diagnostiserade t.o.m. 170430

Formulären är avsedda för dig som ännu inte har tillgång till INCA:s webbregistrering.

 1. Formulär diagnostik (pdf)
 2. Formulär operationsdata (pdf)
 3. Formulär vårddata/komplikationer (pdf)
 4. Formulär onkologisk behandling (pdf)

Forskning

Publikationer matstrups- och magsäckscancer 2018 (pdf)


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 28 november 2019