Nationellt vårdprogram neuroendokrina buktumörer (GEP-NET)

Det första svenska nationella vårdprogrammet för NET omfattar inledningsvis gastroenteropankreatiska neuroendokrina tumörer och karcinom (GEP-NET och GEP-NEC).

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram  (pdf)

Vårdprogrammet omfattar inte MANEC (blandtumörer). Gobletcellscancer beskrivs dock i bilaga 2, eftersom dessa tumörer historiskt hanterats vid endokrinkirurgiska och endokrinonkologiska enheter.

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.

Faktaägare: Claes Juhlin
Ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström

Sidan uppdaterad: 12 mars 2018