MENY
Till regionspecifikt innehåll

Nationellt vårdprogram okänd primärtumör (CUP)

Detta vårdprogram omfattar utredning och behandling av cancer utan känd primärtumör hos vuxna (CUP). Vårdprogrammet riktar sig till läkare, sjuksköterskor, paramedicinare och övrig vårdpersonal som inom primärvård och sjukhusvård har ansvar för med ansvar utredning och omhändertagande av dessa patienter.

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Vid den senaste uppdateringen har referenserna uppdaterats och kompletterats. År 2016 uppdaterades kapitlen om palliativ vård, utredning och patologi med hänsyn till nya rön inom området.

En uppdaterad version av vårdprogrammet är på remissrunda.

Vårdprogram på remiss

Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum sydöst.

Regionspecifikt innehåll

  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Uppsala Örebro
  • Väst

Regional medicinsk riktlinje cancer med okänd primärtumör

Tillämpningar av nationella vårdprogram kallas i Västra sjukvårdsregionen regionala medicinska riktlinjer. 

Regional medicinsk riktlinje cancer med okänd primärtumör 2017 (pdf)

Regionala vårdprogram/riktlinjer hjärnmetastaser (pdf)


Faktaägare: Kristina Arnljots, med dr, onkolog, Universitetssjukhus, Malmö/Lund
Ansvarig redaktör: Linda Carlén-Hallström

Sidan uppdaterad: 15 november 2019