Standardiserat vårdförlopp peniscancer

Det standardiserade vårdförloppet för peniscancer gäller från och med 2017. Vårdförloppet gäller för vuxna patienter och bygger på det nationella vårdprogrammet.

Sidan uppdaterad: 11 augusti 2017