Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Diagnoser som omfattas av NPCR är adenocarcinom och dess ovanliga varianter samt småcellig neuroendokrin cancer. Registret innehåller uppgifter om diagnostik, väntetider, kontaktsjuksköterska, behandling och multidisciplinär konferens.

Årsrapport

En årlig nationell kvalitetsrapport tas fram av den nationella styrgruppen för registret i samarbete med Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro. Den senaste rapporten hittar du nedan.

Prostatacancer - Nationell kvalitetsrapport för 2017 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Samtliga årsrapporter hittar du på NPCR:s webbplats.

Nationella prostatacancerregistrets webbplats.

Kvalitetsindikatorer

Nedan listas tre kvalitetsindikatorer från den senaste kvalitetsrapporten.

  • Mediantid från remiss till operation: 134 dagar, 2017
  • Andel högriskpatienter med en förväntad överlevnad på mer än fem år bedömda i multidisciplinär konferens: 70 procent, 2017
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad: 98 procent, 2017

Nationellt ansvar

Nationella prostatacancerregistret startade år 1998. Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro har det nationella ansvaret för registret.

Faktaägare: Pär Stattin, urologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Ansvarig redaktör: Jesper Törnlund

Sidan uppdaterad: 24 september 2018