Standardiserat vårdförlopp buksarkom

Det standardiserade vårdförloppet gäller för vuxna patienter. Det finns inte något nationellt vårdprogram för buksarkom. Vägledning för diagnostik och behandling kan hämtas från ESMO guidelines.

Sidan uppdaterad: 14 januari 2018

Regionalt