MENY

Nationellt vårdprogram skelett- och mjukdelssarkom

Sarkom är ovanliga heterogena tumörer. Det nya vårdprogrammet avser patienter med muskulo-skeletala och subkutana sarkom. Det gäller inte misstänkta sarkom i buken, intrathorakalt, urogenitalt eller i öron-näsa-hals-regionen.

I vårdprogrammet sammanfattas när sarkom bör misstänkas och vilka remiss- och utredningsvägar som bör tas. Vårdprogrammet korrelerar mot det Standardiserat vårdförloppet för skelett- och mjukdelssarkom.

Nationellt vårdprogram

Ladda ner gällande vårdprogram (pdf)

Vårdprogrammet finns för närvarande tillgägnligt endast som pdf-version.

Stödjande RCC Är Regionalt cancercentrum syd.

Rekommendationer om läkemedel

NT-rådets rekommendationer om användning av nya cancerläkemedel som omfattas av nationellt ordnat införande ska avspeglas i vårdprogrammets innehåll. Alla rekommendationer återfinns även på NT-rådets webbplats. NT-rådet är en expertgrupp med representanter för Sveriges regioner, som har mandat att ge rekommendationer till regionerna om användning av nya läkemedel.

NT-rådets rekommendationer gällande nya läkemedel, Janusinfo


Faktaägare: Emelie Styring
Ansvarig redaktör: Bo Alm

Sidan uppdaterad: 21 januari 2020