Nationellt kvalitetsregister sköldkörtelcancer

Det nationella kvalitetsregistret för sköldkörtelcancer (tyreoideacancer) registrerar alla patienter i Sverige med nyupptäckt primär cancer i sköldkörteln. 

Kvalitetsregistret är en bas för forsknings- och utvecklingsarbete och innehåller uppgifter om bland annat ledtider, diagnos, patologiska fynd, samt kirurgisk och onkologisk behandling. Det registrerar inte benigna tumörer eller cancer som upptäcks i samband med obduktion.

Det nationella kvalitetsregistret för sköldkörtelcancer startades 2013. Regionalt cancercentrum väst ansvarar för registret. 

Kvalitetsindikatorer 

  • Medianväntetid från remissankomst till behandlingsstart:
    72 dagar, 2016
  • Andel patienter bedömda i multidisciplinär konferens:
    89 procent, 2016
  • Inrapporterade patienter, täckningsgrad:
    88 procent, 2016

Interaktiv onlinerapport

I den interaktiva onlinerapporten kan läsaren själv skräddarsy rapporter med utvald information. Rapporten baseras på datauttag från Nationellt kvalitetsregister för tyreoideacaner på INCA platformen 2017-09-18.

Interaktiv onlinerapport för nationellt kvalitetsregister sköldkörtelcancer (tyreoideacancer) 

Årsrapporter

 

Årsrapport nationellt kvalitetsregister sköldkörtelcancer 2016 (pdf)

 

Tidigare rapporter

Årsrapport nationellt kvalitetsregister sköldkörtelcancer 2015 (pdf)

Årsrapport nationellt kvalitetsregister sköldkörtelcancer 2014 (pdf)

Årsrapport nationellt kvalitetsregister sköldkörtelcancer 2013 (pdf)

Faktaägare: Joakim Hennings, kirurg, Östersunds sjukhus, Östersund

Sidan uppdaterad: 15 maj 2018