Vårdprogram sköldkörtelcancer

Nationellt vårdprogram

Läs gällande vårdprogram på webben
Ladda ner gällande vårdprogram (pdf, nytt fönster)

Observera att en uppdaterad version av vårdprogrammet är under framtagande.

Kommande vårdprogram

Viktiga delar i vårdprogrammet är:

 • Utredning
 • Prognos och riskvärdering
 • Patologi
 • Behandlingsöversikt och behandling
 • Uppföljning

Nyheter i den reviderade versionen, 2017:

 • Är synkroniserat med det standardiserade vårdförloppet för sköldkörtelcancer.
 • Har anpassats till de reviderade riktlinjerna från American Thyroid Association (ATA) 2015.
 • Den initiala riskgruppsindelningen har utökats från tre till fyra grupper.
 • Förtydligande har gjorts angående indikation och behandlingsintention med radioaktivt jod.
 • Förebyggande central lymfkörtelutrymning vid lågrisk papillär tyreoideacancer kan undvikas, förutsatt att ingen spridning till lymfkörtlar har kunnat hittas före eller under operation.
 • Förnyad riskvärdering 6–9 månader efter avslutad primärbehandling ska ske baserat på patientens behandlingssvar.
 • Behandling med tyrosinkinashämmare (TKI) har definierats ytterligare.
 • Graden av långvarig TSH-suppression är justerad. Nivåerna anpassas bland annat till patientens kardiovaskulära riskprofil.
 • Avsnitten om omvårdnad och rehabilitering har utökats.

Vårdprogrammet ses över med tvåårsintervall och revideras vid behov av den nationella vårdprogramsgruppen. Stödjande RCC är Regionalt cancercentrum väst.

Faktaägare: Joakim Hennings, kirurg, Östersunds sjukhus, Östersund

Sidan uppdaterad: 3 september 2018

Regionalt